Taaltrainingen

Voor de samenwerking met buitenlandse relaties kan het bevorderlijk zijn om de taal van de ander niet alleen te begrijpen maar ook goed te spreken. Daarbij hoort ook een zekere kennis van de cultuur van de taal.

Textwise verzorgt praktijkgerichte individuele taaltrainingen Duits voor het bedrijfsleven. Daarbij ligt de nadruk op praktijkgerichtheid. Wij besteden relatief weinig aandacht aan grammatica, maar des te meer aan vaktaal, cultuur en relevante praktijksituaties. Daarbij maken wij gebruik van diverse didactische werkvormen, zoals presentaties, het nabootsen van praktijksituaties en dialogen. De trainer spreekt tijdens de lessen in principe alleen Duits.

In een intakegesprek maken wij een inschatting van het aanvangsniveau en stellen met de cursist de leerwensen vast. Zowel korte intensieve trainingen als meer gespreide trainingen behoren tot de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op voor verdere informatie.